“Aprender facendo”

aplicación práctica tradúcese en obradoiros

Utilízase a didáctica de Sistema Lupo tanto no referido ao material como aos contidos. É unha didáctica experimental que fomenta a reflexión e a creatividade individuais ademais do traballo en equipo a través de dinámicas de construción a gran escala.

O traballo colaborativo nega a titularidade individual do traballo realizado, o reto é aceptado por todos e todos participamos do seu éxito (ou fracaso, en caso de colapso estrutural).

metodoloxía

teoría

Aínda que non sempre na mesma orde, sempre hai unha parte teórica cos contidos a traballar e outra práctica experimental.

actividade dirixida

É a fase na que contamos cos retos (moitos deles descargables da web).

metodoloxía

DISCUSIÓN

a fase de resolución do reto en equipos leva a un proceso cooperativo.

resultado creativo

A fase creativa é o resultado do proceso anterior.

programas

Os programas son obradoiros continuos secuenciados no tempo (semanais ou mensuais). Os obradoiros permiten afondar nos contidos a través da sucesión de sesións e todas elas parten do ensino non regrado, xeralmente de museos e centros de arte ou historia contemporánea, asociacións ou colexios profesionais.

obradoiros

Organizamos un obradoiro ou programa para ti

Cóntanos cales son os teus obxectivos principais e falemos do obradoiro ou programa que se adapte ás túas necesidades.

Esta web utiliza cookies para asegurarte la mejor experiencia en nuestra web.